Nyheder

Nyheder

                                                                                                   

 

Medlemmer af Stygge Krumpens Laug

 

Som indledning til den skønne juletid  indbyder Stygge Krumpens Laug til det årlige grønlangkålsgilde med optagelse af nye medlemmer.

 

Fredag den 26. nov. Kl. 13,00 I Rotary Huset, Tørvebryggen

 

Menuen er den kendte, som vi kan lide den:

Marinerede sild, vendsysselske grønlangkål med tilbehør og til slut kaffe med småkager.


Kuvertprisen er igen I år kr. 200,-.


Øl og sodavand kr. 15,-. Snapsen – bjesk medbringer I selv.

Der bliver musikalsk underholdning, og vi får besøg af brygmester  Kent Boalth, Løkken Bryghuse, som medbringer smagsprøver på Stygge Krumpen Øl.


Der er også som vi kender det, lotteri og ikke mindst optagelse af nye medlemmer. Vi håber, at alle, som er tilmeldt I løbet af året, kommer og hilser på Stygge Krumpen.


Kuvertprisen kr. 200,- bedes indbetalt inden mødet på MobilePay 22423010 eller ved bankoverførsel til konto nr. 9331 – 0008680124 med navne på deltagere, senest den 15. nov.

Det årlige kontingent på kr. 150,- pr. medlem bedes indbetalt på konto nr. 9331 – 0008680124 med navne senest den 15. nov.


Med venlig hilsen og på gensyn

Laugstinget

 

NB.: Husk dit medlemsemblem 

Sommertur til Skagen

 

Søndag den 5. september 2021 var Stygge krumpen  på udflugt i Skagen.

Turen var både Laugsgilde  (generalforsamling) og en udflugt med spisning og underholdning.


Turen startede kl. 9.00 fra Arena Randers. På vejen mod Skagen drak vi vores medbragte kaffe på en rasteplads ved Hjallerup. Rene’ havde medbragt Skagenshorn til kaffen. Foreningen gav også en lille en til halsen.


Så gik turen over Frederikshavn til Gammel Skagen. Her gjorde vi et lille ophold ved den flotte Solnedgangsplads. Pladsen blev renoveret for et på år siden, med flotte granitsten, som en cirkelrund plads, hvorfra det er tradition at solen bliver klappet ned. En tradition som mange turister gerne vil opleve.


På Restaurant ”De to Have” blev vores laugsgilde  afholt. Alle valg var genvalg.


Derefter var der spisning og underholdning ved skagboen Mads Toghøj. Menuen var et stjerneskud. Foreningen gav en genstand til. Herefter en kop kaffe. I restauranten kunne vi nyde en fantastisk udsigt over de to have og der grå fyr.

Hjemturen gik en lidt anden vej. (Over Hirtshals). Her var der et lille stop til eftermiddagskaffe på rasteplads ”Vilmosen vest”.

Turen havde 50 deltagere og foregik i rigtig varm og solrig sommervejr.


Ref: Knud


 

Laugsgilde 2020 I Stygge Krumpens Laug

 

Årets laugsgilde blev grundet corona situationen afholdt den 6. sep. 2020. Laugsgildet blev afholdt I Restaurant Bramslev Bakker, der har de fornødne kvadratmeter, der opfylder corona-kravene.

55 laugsmedlemmer mødte op og nyd den flotte udsigt over Mariager fjord. Lauget var vært ved en øl/vand og senere det store vendelbo kaffebord.

Laugsrådmand John Bredahl bød velkommen til den store forsamling og aflagde beretning for et godt år for Stygge Krumpens Laug.

Sommerturen 2019 med 52 deltagere til Thorup Strand og Lindholm Høje m.v.    

Grønlangkålsgilde med 76 deltagere heraf 8 nye medlemmer og den 21.1.2020 med murer Kjeld fra Lønstrup med omtale af flytningen af Rubjerg Fyr. Her var 75 deltagere.

Regnskabet blev godkendt med et underskud for året 2019-2020 på   kr. 2.079,50. Laugets formue er på kr. 40.122,99

Gildeskatten blev uændret kr. 150,- pr. år og til laugstinget var der genvalg af laugsrådmand John Bredahl, skriverkarl René Kjelde og skatmester Knud Larsen. Suppleant Erik Steffensen og talkyndig Jørgen Gram var også genvalg.


Asger Pring har komponeret en flot sang om Stygge Krumpen. Den er super.


Laugsrådmand John Bredahl sluttede med at takke medlemmerne for stor deltagelse ved møderne og rettede en tak   Laugstinget for arbejdet.

Næste møde er Grønlangkålsgildet med optagelse af nye medlemmer fredag  den 27. november kl. 13,00. Stedet meddeles senere p.g.a. corona.


Ref: Rene’

 

 


 

Medlemsmøde den 12. febr. 2020.


Vi havde besøg af den landskendte ”flyttemand”  "Murerkjeld”. Han holdt et rigtig spændende foredrag om flytningen af Rubjerg Knude Fyr.

I første afdeling af foredraget fik vi en gennemgang af fyrets historie. Fyret der er ca. 120 år gammelt, har været truet i mange år, både af sand og havets indtrængen. Til sidst var der kun nogle få meter tilbage inden fyret ville styrte i havet. Så det var ved at være sidste udkald, hvis fyret skulle reddes.

Kjeld var dybt imponeret over det gode håndværk man kunne præstere omkring år 1900. Tårnet er meget solidt og fik ikke en eneste revne af flytningen. Omkring fyrtårnet lå der nogle bygninger, der husede fyrmesteren og hans personale og teknik til fyrets drift. Disse bygninger er for længst begravet i sand og i de seneste mange år stod kun fyret tilbage. I 1968 blev fyret slukket. Det kunne ikke længere ses fra havet, da sandmilen var blevet højere end fyret.

Efter kaffepausen fortalte Kjeld om selve arbejdet med at flytte fyret. Han roste alle de folk der var med i processen. Han mødte god velvilje og godt samarbejde med alle dem, der var med i projektet. Han forhold til journalisterne var i starten lidt anstrengt, men senere fik han et rigtig godt forhold til pressen.

Flytningen der foregik den 22. oktober 2019, blev den helt store mediebegivenhed.


Man kan læse alt om fyret og området her:

https://www.visitnordjylland.dk/nordjylland/oplevelser/rubjerg-knude-fyr


Der var mødt ca. 75 personer op til en spændende aften. Der blev sunget sange fra Vendsysselsangbogen og Asger Pring spillede til.


Næste sammenkomst er laugsgilde den 17. april. Indbydelse komme senere.

Ref: Knud

 

Grønlangkål 2019


Den 29. november 2019 blev det årlige grønlangkålsgilde afholdt.

Festen startede kl. 13.00 i Rotaryhuset. Der var 76 deltagere og der blev optaget 8 nye medlemmer.

Vores dygtige kok Ole havde som så ofte før, tilberedt kålene og alt det andet tilbehør: kold medister – kold kogt flæsk m.v.

Snaps til silden havde vi selv med og drikkevarer solgte foreningen.

Under spisningen var der musikalsk underholdning med Svend Foged og senere underholdt sangeren Caroline Budtz, som er randerspige.

Ref. Knud

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.