Nyheder

Nyheder


Grønlangkål 2023


Foreningens årlige grønlangkåls-fest blev afholdt den 24. nov. i Rotaryhuset.

Der var 68 deltagere mødt op. Det blev som sædvanlig en god og hyggelig eftermiddag.

Der blev optaget 7 nye medlemmer. Dem byder vi velkommen i foreningen.

Erik Steffensen havde overtaget jobbet som Stygge Krumpen, således at de nye medlemmer blev optaget på behørig vis.

Grønlangkålen blev, i samarbejde med Ole Kirsh, lavet af Finn Børglum.

Den musikalske underholdning var igen i år leveret af Svend Foged, der også spillede til nogle sange fra Vendsysselsangbogen.


Ref: Knud Larsen

 


Laugsgilde 2023


Laugsgildet blev afholdt i Rotaryhuset den 21. april 2023.

Der var 48 medlemmer mødt op.


Eftermiddagen startede med et lækkert stykke smørrebrød. Den musikalske underholdning stod Finn Zacho for.


Ifølge dagsordenen aflagde formanden beretning. Her omtalte han b. a. jubilæumsfesten på Restaurant Skovbakken.

Skatmesteren Knud Larsen fremlagde regnskabet, der viste et underskud på 29.752,13 kr. kassebeholdninger er herefter 27.816,90 kr. Underskuddet skyldes udgifterne til jubilæet. Regnskabet blev godkendt.


Kontingentet blev fastsat uændret til 150 kr. årlig.


Der var indkommet et forslag til en vedtægtsændring. Det drejede sig om hvem der kunne optages i foreningen.

Ændringsforslaget blev forkastet, således at vedtægterne forbliver uændrede. (Vedtægterne kan ses på hjemmesiden under ”Lauget”)


Under punktet valg blev formanden genvalgt.

Ceremonimesteren Ole Kirch Jørgensen ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes Erik Steffensen.

Budbringeren Eva Bisgaard ønskede ikke genvalg. I stedet blev Lene Appelgren valgt.

Talkyndig Jørgen Gram ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes Kurt Kjær.

Til suppleant valgtes Kaj Jacobsen.


Mødet sluttede med nogle sange fra vendelbosangbogen.


Ref: Knud Larsen

 

Medlemsmøde Tirsdag den 21. febr. 2023


Aftenen bød på et spændende foredrag af Poul Christensen, som er et af foreningens egne medlemmer.

Poul fortalte om sit arbejde som lods, både på Randers Fjord og i farvandet omkring Skagen. Han fortalte om hele hans vej til lods-jobbet. Det startede med en uddannelse på søfartsskole og navigationsskole til styrmand på skibe i udenrigsfart.

Vi fik spændende beskrivelse af de mange store skibes udfordringer ved sejlads i de danske farvande, hvor vanddybden kun vor stor nok i bestemte sejlruter. Poul viste billeder af nogle af de største skibe, der var omkring 400 meter lange og kunne tage over 20.000 containere.


Der var mødt ca. 40 personer op til foredraget.


Næste arrangement er laugsgildet den 21. april. (Indbydelse kommer senere).

Ref: Knud Larsen


 

Referat fra Vendsysseltur 4. sep. 2022

 

Turen gik i år til Lønstrup og Blokhus. Vi startede fra Arens Randers kl. 900. Første stop var rastepladsen i vildmosen. Her fik kaffe til skagenshorn og en lille en til halsen. Herfra gik turen til Mårup Kirke i Lønstrup. Vi kunne ikke køre op til kirken, da parkeringspladsen var fyldt op med autocampere. Vi måtte holde med bussen i et vejkryds længere nede ad vejen. I bussen fik vi en længere beskrivelse af hele historien om Mårup Kirke. Fortælleren var Frank Normand Sørensen.

Her fra kørte vi til Rubjerg Knude Fyr. Nogle af selskabet spadserede op til fyret, mens andre blev kørt i traktorvognen til turister. Ved fyret fortalte ”Murerkjeld” om flytningen af fyret i 2019. Vi fik alle detaljer om teknikken ved flytningen af fyret. Et fantastisk ”livsværk” for Kjeld.

Efter en del forsinkelse i tidsplanen, og godt sultne, kørte vi til Kulturcenter Blokhus og fik en lækker middag i et af deres smukke lokaler. Herfra kørte vi hjem og var i Randers ca. kl. 19.00.


Ref: Knud


Referat fra laugsgilde 2022 og fejring af 40-års jubilæum for Stygge Krumpens Laug.


Dagen blev fejret med fuld musik den 29. April 2022, som den skal iflg. vedtægterne.


Laugsgilde:
Laugsrådmand John Bredahl omtalte laugets aktiviteter in det forløbne år, der har været præget af
corona. Laugsgilde I 2021 afholdtes I Skagen 5.9. med 50 deltagere. Grønlangkålsgilde 26.11. Med 73
deltagere og optagelse af 17 nye medlemmer. Fine grønlangkål + underholdning og foredrag.
8.2. fortalte Henny Mikkelsen til et medlemsmøde I Sct. Mortens Hus om sin tid I Løkken og tråde til
kartoffeltyskerne I Danmark.
Regnskab
Overskud I året på kr. 10.459,- og formue på kr. 57.569,--
Gildeskat
Uændret kr. 150,- pr. Person
Indkomne forslag
Intet
Valg
Laugsrådmand genvalgt også genvalg til skriverkarl René Kjelde og skatmester Knud Larsen. Suppleant
er fortsat Erik Steffensen og talkyndig Jørgen Gram.


Jubilæumsfest:
80 medlemmer var tilmeldt og de blev modtaget af Søndermarkens Blæseorkester med fuld musik.
TV-2 N var til stede og ville I efteråret sende fra jubilæumsfesten.
Bordene var festligt dækket I Restaurant Skovbakkens store sal og aftenen underholder Flemming Både
havde indtaget sine instrumenter og underholdt på fortrinlig vis.
3 retters menu + kaffe med vine af den bedste slags gav den rette stemning. Der var festtale af Erling
Bøgh. Stygge Krumpen viste sig på en morsom og fortrinlig måde. Sangen om Stygge Krumpen på 23 vers, forfattet af Asger Pring blev afsunget med stor succes. Flere medlemmer fortalte vendelbohistorier og
kl. 23,00 var det slut. “Sku´gammel venskab” blev afsunget som det sig hør og bør.

 Ref: Rene'