Nyheder

Nyheder


Referat fra laugsgilde 2022 og fejring af 40-års jubilæum for Stygge Krumpens Laug.


Dagen blev fejret med fuld musik den 29. April 2022, som den skal iflg. vedtægterne.


Laugsgilde:
Laugsrådmand John Bredahl omtalte laugets aktiviteter in det forløbne år, der har været præget af
corona. Laugsgilde I 2021 afholdtes I Skagen 5.9. med 50 deltagere. Grønlangkålsgilde 26.11. Med 73
deltagere og optagelse af 17 nye medlemmer. Fine grønlangkål + underholdning og foredrag.
8.2. fortalte Henny Mikkelsen til et medlemsmøde I Sct. Mortens Hus om sin tid I Løkken og tråde til
kartoffeltyskerne I Danmark.
Regnskab
Overskud I året på kr. 10.459,- og formue på kr. 57.569,--
Gildeskat
Uændret kr. 150,- pr. Person
Indkomne forslag
Intet
Valg
Laugsrådmand genvalgt også genvalg til skriverkarl René Kjelde og skatmester Knud Larsen. Suppleant
er fortsat Erik Steffensen og talkyndig Jørgen Gram.


Jubilæumsfest:
80 medlemmer var tilmeldt og de blev modtaget af Søndermarkens Blæseorkester med fuld musik.
TV-2 N var til stede og ville I efteråret sende fra jubilæumsfesten.
Bordene var festligt dækket I Restaurant Skovbakkens store sal og aftenen underholder Flemming Både
havde indtaget sine instrumenter og underholdt på fortrinlig vis.
3 retters menu + kaffe med vine af den bedste slags gav den rette stemning. Der var festtale af Erling
Bøgh. Stygge Krumpen viste sig på en morsom og fortrinlig måde. Sangen om Stygge Krumpen på 23 vers, forfattet af Asger Pring blev afsunget med stor succes. Flere medlemmer fortalte vendelbohistorier og
kl. 23,00 var det slut. “Sku´gammel venskab” blev afsunget som det sig hør og bør.

 Ref: Rene'