Laugstinget

Laugstinget

Laugstinget er foreningens bestyrelse. Tinget består af 5 medlemmer, en supppleant og en revisor.

John Bredal

Laugsrådmand

Tlf. 21917262

jbkunst@live.dk

Lene Apelgren

Budbringer

Tlf: 60246939

lene.apelgren@gmail.com

Rene Kjelde

Skriverkarl

Tlf: 23676150

kjelde45@hotmail.com

Knud Larsen

Skatmester og

Runerister (webmaster)

Tlf: 22423010

eogklarsen@gmail.com

Erik Steffensen

Ceremonimester

Tlf:86478372

eriksteffensen@hotmail.dk

Kaj Jacobsen

Suppleant
Kurt Ljær

Talkyndig (revisor)