Laugstinget

Laugstinget

Laugstinget er foreningens bestyrelse. Tinget består af 5 medlemmer, en supppleant og en revisor.

John Bredal

Laugsrådmand

Tlf. 21917262

jbkunst@live.dk

Eva Bisgaard Knudsen

Budbringer

Tlf: 40570076

evabk@mail.dk

Rene Kjelde

Skriverkarl

Tlf: 23676150

kjelde45@hotmail.com

Knud Larsen

Skatmester og

Runerister (webmaster)

Tlf: 22423010

eogklarsen@gmail.com

Ole Kirch Jørgensen

Ceremonimester

Tlf: 86431575

olekirchj@gmail.com

Erik Steffensen

SuppleantJørgen Gram

Talkyndig (revisor)