Kontakt Lauget

Kontakt Lauget

Laugsrådmand:                    John Bredahl tlf: 86406030 - jbkunst@live.dk


Skriverkarl:                           Rene' Kjelde tlf: 23676150 - kjelde45@hotmail.com


Budbringer:                          Eva Bisgaard tlf: 40570076 - evabk@mail.dk


Ceremonimester:                Ole Kirch Jørgensen tlf: 86431575 - 40842241 - olekirchj@gmail.dk


Skatmester og runerister:  Knud Larsen tlf: 22423010 - eogklarsen@gmail.com


Subleant:                               Erik Steffensen


Revisor:                                 Jørgen Gram