Kontakt Lauget

Kontakt Lauget

Laugsrådmand: John Bredahl tlf: 86406030 - jbkunst@live.dk

 

Skriverkarl: Rene' Kjelde tlf: 86401878 - kjelde45@hotmail.com

 

Budbringer: Eva Bisgaard tlf: 40570076 - evabk@mail.dk

 

Ceremonimester: Ole Kirch Jørgensen tlf: 86431575 - 40842241 - olekirchj@gmail.dk

 

Skatmester og runerister: Knud Larsen tlf: 86434516 - 22423010 - knudlarsen@oncable.dk

 

Subleant: Gitte Møller

 

Revisor: Jørgen Gram